ВРАБОТЕНИ

 

Овластен брокер

Лидија Трајковиќ
Овластен брокер
ВСС Економски факултет
тел: (02) 3 219-333; 3 219-310
факс: (02) 3 219-477
e-mail: l.trajkovic@fersped.com.mk

Директор и овластен брокер

Лазо Смилевски
Директор и овластен брокер
ВСС Економски факултет
тел: (02) 3 219-479
факс: (02) 3 219-477
e-mail: l.smilevski@fersped.com.mk