E-TRADER

Брокерската куќа ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје ја нуди услугата E-TRADER која им овозможува на клиентите праќање на електронски налози, увид во тргувањето кое е извршено преку брокерската куќа и следење на берзата.

За да може да ја користите E-TRADER апликацијата, Брокерската куќа треба да  овозможи пристап на корисникот  до  апликацијата.

За користење на  E-TRADER потребно е :

-да имате склучено Општ договор за посредување при купопродажба на хартии од вредност со брокерската куќа

-да иамате склучено Договор за користење на компјутерско информациониот систем за давање налози по електронски пат

-да имате електронски уред со пристап на интернет

Како корисник на E-TRADER апликацијата добивате:

-URL адреса за пристап до апликацијата

-корисничко име и лозинка

 

ЛИНК ДО E-TRADER